Navštivte náš sklep

Příjemné posezení, kvalitní víno a občersvení.

V případě zájmu řízená degustace.

více info >

E-SHOP

Newsletter

Získávejte 1x měsíčně informace o našich akčních nabídkách a nových událostech

Obchodní podmínky

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.vinarstvihalm.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Vinařství Halm s.r.o., Trávníky 20, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 28300432, DIČ: CZ28300432.  

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Nákup alkoholu není umožněn osobám mladším 18ti let. 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Způsob doručení, dodací a platební podmínky

Zboží je dodáváno v boxu po 1 lahvi nebo po ucelených kartonech po 6 lahvích. Minimálně lze objednat 1 lahev nebo 1 karton tj. 6 láhví.

Zboží bude doručeno přepravní společností nebo je možné si jej vyzvednout v provozovně ve Velkých Pavlovicích.

Zboží, které je skladem, obvykle expedujeme následující pracovní den. Nejpozději však během 2 pracovních dnů a to v závislosti na množství objednávek.
Ve výjimečných případech, anebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

Rozvoz zboží zajišťuje Česká pošta nebo PPL. Ceny poštovného a balného pro jednotlivé způsoby doručení najdete níže.

 Způsoby platby objednávky
a) hotově: 0 Kč
b) dobírka +49 Kč (nad 5 kartonů = zdarma)
c) předem na účet: 0 Kč

Pro Slovenskou republiku platba pouze předem na účet v Eurech.

Způsoby doručení objednávky - Česká republika 
Česká pošta:
Tento způsob doručení je možný jen při množství 1 lahev nebo 6 lahví vína (karton).
Poštovné 1 láhev: 129Kč
Poštovné 6 lahví: 159Kč


PPL:
Tento způsob doručení je možný od 2 kartonů vína a více.
Poštovné:
2 kartony = 250 Kč
3 kartony = 350 Kč
4 kartony = 450 Kč
5 kartonů a více = 99 Kč za každý karton
8 < kartonů = zdarma

Způsoby doručení objednávky - Slovenská republika
Kurýrní služba:
Tento způsob doručení je možný jen při množství 1 lahev nebo pro kartony po 6 lahvích vína.
Poštovné:
1 láhev: 150Kč
1 karton - 6 lahví: 210Kč
2 kartony = 330 Kč
3 kartony = 450 Kč
4 kartony = 530 Kč
5 kartonů = 650 Kč
6 kartonů = 780 Kč
7 kartonů = 910 Kč
8 kartonů = 1040 Kč
9 kartonů = 1170 Kč
10 kartonů = 1300 Kč
Od 11 kartonů 1440 Kč 

Ceny v Eurech jsou přepočítávány v kurzu 27,02 Kč/ 1 Euro. 

Máte-li zájem o doručení výrobků do jiné země, neváhejte nás kontaktovat. Najdeme společné řešení a výrobky vám rádi dodáme.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

 

Reklamace

V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) nebo obsahu (zvuk rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebude prodávajícím uznána.

Povinností kupujícího je si zásilku prohlédnout a zkontrolovat, přičemž je povinen o případných závadách a nedostatcích (špatný počet objednaných lahví, záměna lahví) informovat dodavatele emailem (info@vinarstvihalm.cz) nebo telefonicky +420 603 861 968 nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky.

Emailem - oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo dokladu o koupi, podrobný popis závady.

Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu.

 

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to do 30 dnů od obdržení reklamace prodávajícím. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním. Tzn., že se vztahuje na zjevné vady chuti a vzhledu. Zboží mus být vráceno v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 obsahu a uzavřené původní zátkou. V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus. V případě, že zboží nebude skladem, bude vrácena kupujícímu kupní cena zboží. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět na náklady kupujícího.

 

Právo odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.


 Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (pošle zboží v původním obalu doporučeně (nikoliv dobírkou) zpět v s přiloženou kopií dokladu o koupě výrobku). Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

 

Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V případě, kdy na straně prodávajícího dojde k tomu, že nebude mít na skladě uskladněn dostatečný počet kusů prodávaného zboží, může prodávající i spotřebitel od smlouvy odstoupit.

 

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme pouze proto, abychom vám mohli doručit vaši objednávku.

Respektujeme vaše soukromí a vaše osobní údaje nebudou použity pro jiné účely. Můžete samozřejmě nakupovat i bez registrace.

Provozovatel obchodu uchovává a zpracovává veškerá osobní data v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Kontakt

Vinařství Halm s.r.o.
ul. Trávníky
Velké Pavlovice
Česká republika

info@vinarstvihalm.cz
www.vinarstvihalm.cz
Telefon:+420 603 514 380

Naše
ocenění

NÁHLED
SKLEPU
více > 5 DŮVODŮ Proč si
vybrat
vinařství
Halm!
více >